Completed Project

8th Street, Shanthi Nagar, Adambakkam, Chennai, Tamil Nadu-600088

Ambuja

Naidu St, Kottur Gardens, Varadapuram, Kotturpuram, Chennai, Tamil Nadu 600085.

Narayaniam

Shanthi Nagar
Second Street
Adambakkam.

Shreyas

Raja Street,
VGP Seetapathi Street,
Velachery, Chennai,
Tamil Nadu 600042

Nivriti

Shanthi Nagar,
Second Street,
Adambakkam

Anantha Sri

10th cross,
Dhandeeshwaram Nagar,
Velachery.

Srivatsam

Plot no 1467A,
Sundarrajan Salai,
Ram Nagar North,
Madipakkam.
Landmark : Behind Reliance Fresh
Madipakkam, Ram nagar.

Villa

6th Main Road,
Ramnagar North Extension,
Velachery,
Chennai - 600 042.
Landmark : Behind Mahindra Car Showroom,
Velachery.

Mirra

8th Main Road,
Dhandeeshwaram Nagar,
Velachery,
Chennai.

Amber

12th Cross Street,
Mahalakshmi Nagar,
Adambakkam.

Shravanam

3rd Street,
Ganesh Nagar,
Adambakkam.

Sera

3rd Street,
Ganesh Nagar,
Adambakkam.

Janaki Meadows